Historie sboru dobrovolných hasičů HZS ŠKODA AUTO a.s.

 

Dobrovolný tovární hasičský sbor při firmě Laurin a Klement vznikl v roce 1905. Krátce před první světovou válkou v roce 1914 se stal jedním z prvních hasičských sborů v Rakousko-Uhersku, v němž sloužili hasiči z povolání. Potřeba mít v automobilce vlastní hasičský sbor byla během let potvrzena několika velkými požáry. V roce 1921 to byl požár budovy „Bronzák“ v níž byla výroba motorů (dnešní muzeum), v roce 1937 šlo o požár výrobní haly „Amerika“. Velký požár vznikl po bombardování automobilky 9. května 1945. V roce 1959 hořel sklad gumožíní.

Rok 1969 přinesl hned dva velké požáry. Jedním z nich byl požár haly č. 109 ve skladech materiálů. Druhým  požárem, ke kterému došlo v době závodní dovolené 12. srpna 1969 byl nezvladatelný požár haly V 12 ve staré části závodu. Tři dny trvajícím požárem bylo zničeno více než 600 strojů, na nichž do té doby v dvousměnném provozu pracovalo 900 zaměstnanců.

Vedení podniku si uvědomilo, že hasiče potřebuje a byla pro ně vybudována nová požární stanice, do níž se požární útvar přestěhoval 24. ledna 1975.

Po roce 1990 došlo k přejmenování požárního útvaru na Hasičský záchranný sbor ŠKODA. Velitelem hasičského záchranného sboru a později i jeho ředitelem se stal Jan Aulický. Jednotka byla zařazena do požárně poplachového plánu mladoboleslavského okresu.

 

Jeho nasazení při povodních bylo možné vidět na Moravě v roce 1997 a také při povodních na Jizeře v letech 2000 a 2002. Sbor aktivně, podporoval práci s hasičskou mládeží, pomáhal při mistrovstvích ČR a účastnil se soutěží v požárním sportu již od roku 1948, což mu bylo později znemožněno jako družstvu profesionálních hasičů, a proto znovu v roce 2000 bylo založeno Sdružení dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru ŠKODA AUTO a.s. za účelem sportovní činnosti. V té době se SDH účastnilo světových her hasičů a policie, kde družstvo excelovalo v atletických disciplínách kdy si v letech 2000 a 2001 odvezli z Francie z Manes a z USA z Indiana Polis tři stříbrné medaile. Účast na těchto hrách v roce 2002 na Novém Zélandě překazil nedostatek finančních prostředků pro sportovní družstvo a proto se SDH účastnilo již jen soutěží v požárním sportu jako Superpoháru, Okresních soutěží kde dlouhou dobu nebyla velká konkurence a Poháru vrchního požárního rady. V roce 2003 výkony družstva stagnovaly, vybavení stárlo a konkurence začala růst. Tak se družstvo začalo v roce 2003 obměňovat. Sportovní družstvo mužů v novém, mladším složení se začalo účastnit jak Boleslavského poháru, tak i seriálů Jizerské a Podkozákovské ligy. V Boleslavském poháru obsazují stále přední příčky a získávají mnoho cen, na ligách se pokouší bojovat a posouvat se postupně na přední příčky stále se starou mašinou.

 

V roce 2013 SDH trochu zněžnělo, neboť s příchodem nového roku, přišlo i historicky první družstvo žen v tomto SDH, to do své první sezóny skočilo po hlavě, bojovaly společně s muži a tak si obě družstva z Boleslavského poháru přivezla celková třetí místa a na seriálu nočních soutěží bodovali muži i ženy jak ve sportovní, tak i v kategorii PS12. Stejně jako na Jizerské a Podkozákovské lize.

 Složení SDH (stav k 1.1.2014)

40 členů - 2 sportovní družstva

Starosta - Miroslav Kubát

Zástupce starosty, trenér – Miroslav Doležal

Vedoucí družstva mužů – Libor Bureš st.

Vedoucí družstva žen – Martina Hrušková

 

 

Významné události

1993 - PS12-sport 1600 cm3

1998 – PS12-sport 1780 cm3

2000 – Superpohár – 2. místo

2000 – Světové hry hasičů a policie – Francie, Mantes - stříbrná medaile

2001 – Světové hry hasičů a policie – Indiana Polis – stříbrná medaile

2003 – 100 let hasičů ve ŠKODA AUTO a.s.

2005 – Nové družstvo mužů

2013 – Historicky poprvé družstvo žen

2014 – PS12-sport 2050 cm3

 

 

Kulturní akce

Na počest panu Janu Aulickému, který v roce 2010 zemřel a který dlouhá léta pracoval jak pro HZS ŠKODA AUTO a.s. tak i pro SDH HZS ŠKODA AUTO a.s., byly uskutečněny dva Memoriály – soutěže v požárním sportu v roce 2011 a 2012 ve spolupráci s SDH Bukovno. Od roku 2013 SDH pořádá každoročně ve spolupráci s SDH Kosořice soutěž v požárním útoku na nástřikové terče ŠKOKOS. SDH je doma v Mladé Boleslavi, tak se rozhodlo, pokusit se vrátit požární sport přímo do Mladé Boleslavi natrvalo a to soutěží Pohár ŠKODA, který je zařazen i do celého seriálu Boleslavského poháru. Tento pohár je určen jak mužům, ženám, tak i dětem z celého Mladoboleslavského okresu. Proto již v tomto roce 2014 se uskuteční jeho první ročník a celé SDH věří, že se stane i krásnou tradicí.

 

 

HZS ŠKODA AUTO a.s.

Hasičský záchranný sbor podniku ŠKODA AUTO a. s. zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro příjem hlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě nahlášené mimořádné události. Chrání nejen celý výrobní závod, ale i hotel Škoda, vývojové středisko společně s Technologickým centrem, dále servisní a vzdělávací centrum, areál Vysoké školy, areál Parts Centrum. Hasiči se specializačními kurzy v poskytování neodkladné přednemocniční péče se podílejí na poskytování první pomoci v závodě. Sbor je zařazen mezi základní složky IZS a jednotka zároveň plní úkoly na úseku krizového řízení.

V garážích centrální požární stanice je uchováván také hasičský veterán Škoda 256 B, který byl v podniku ve výjezdu až do roku 1970. V současné době hasičský záchranný sbor disponuje především technikou pro efektivní likvidaci požárů a technologických nehod s cílem dosáhnout maximálních hasebních účinků s minimálními následnými škodami a tím rychlé obnovy výroby. Mezi hlavní zásahovou techniku patří například, CAS 30 – Man 4x2 s agregátem CAFS pro výrobu suché pěny, PHA 40 Man 6x2 systém ONE SEVEN pro výrobu suché/mokré pěny (obě vozidla umožňují hašení el. zařízení pod napětím až 35 kV). Další technikou je automobilová plošina Bronto na podvozku Scania s výškovým dosahem 42m, dále vozidlo s kompletní vyprošťovací technikou a materiále pro likvidaci ekologických havárií, kontejnerový automobil s vybavením pro hromadnou dekontaminaci osob při chemických haváriích, vozidlo se zařízením Cobra pro řezání materiálů a hašení uzavřených prostorů s využitím vysokotlakého vodního paprsku, dále velkokapacitní mobilní přetlaková ventilace Tempest a dvě cisterny pro dopravu a aplikaci hasiva.